Manuellterapi

– Du kan gå direkte til manuellterapeut. Legehenvisning er IKKE nødvendig. Vår spesialist i Manuellterapi har HELFO-avtale med refusjon.

– Manuellterapeuten kan undersøke og behandle. Dersom det er nødvendig kan manuellterapeuten henvise til sykehus for vurdering eller operasjon, røntgen/MR eller fysioterapeut.

– Manuellterapeuten kan sykemelde.

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Forskning og klinisk erfaring viser at manuellterapi er spesielt effektivt ved behandling av f. eks.:

Undersøkelse
Manuellterapeuten gjennomfører en grundig undersøkelse for å kunne stille en diagnose. Vanligvis tar en undersøkelse mellom 30-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig henviser manuellterapeuten til spesialist eller røntgen/MR.

Behandling
Manuellterapeuter utformer et individuelt og konkret behandlingsopplegg med manuelle behandlingsmetoder (manipulasjon, mobilisering, traksjon, avspenning osv.), råd og informasjon, samt målrettet opptrening som tar sikte på å trene opp pasientenes reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skade, for eksempel idrettsskader og operasjoner. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.

 

Fysioterapi

Fra 1.1.2019 ble det også innført direkteadgang til fysioterapi uten lege henvisning.

En fysioterapeut har god kunnskap til kroppens anatomi, funksjon og bevegelse. I tillegg ser man kroppens smerte/funksjonsnedsettelse i sammenheng med faktorer i samfunnet rundt personen som påvirker hverandre gjensidig.

Når du kommer til en fysioterapeut kan du forvente deg en samtale der din sykehistorie blir gjennomgått, en funksjonsundersøkelse og spesifikke tester. Dette danner grunnlaget for diagnostisering av ditt problem og grunnlaget for en videre oppfølging/rehabilitering/helsefremmende tilnærming. Tilnærmingen vil kunne være i form av individuell behandling, individuell trening, gruppetrening eller egentrening.

Terapeutene ved instituttet tilbyr i tillegg:

-Gruppetrening bl.a. for pasienter med KOLS eller artrose (Aktiv-A)

-Nålebehandling

-Skulderrehabilitering

-Nevrorehabilitering

Ved Bergen Vest Fysioterapi & Manuellterapi fungerer også som læringsarena for ulike studenter fra Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Flere av våre terapeuter har videreutdanning med Mastergradskompetanse i tillegg til grunnutdannelse i fysioterapi.